Lista över kvinnliga filosofer

i kronologisk följd

Före Kristi födelse:

Kristi födelse - 1000-talet

1100-talet

1300-talet

1500-talet

1600-talet

1700-talet

1800-talet

1900-talet

Kvinnliga filosofer

Margaretas hemsida

© Margareta Björndahl

2006-04-17

margareta.bjorndahl@comhem.se  (aktiv e-post)