Förslag på kvinnliga filosofer, värda att forska på

Författaren Margaret Alic skriver i sin bok Arvet efter Hypatia: "Genom hela historien har kvinnliga forskare ignorerats, berövats äran och glömts bort. Fastän det antagligen fanns kvinnliga forskare i praktiskt taget varje kultur och århundrade, blomstrade de flesta av de riktigt framgångsrika kvinnliga forskarna i samhällen som åtminstone delvis var öppna för kvinnliga lärda. Men ju mer seriös en kvinna var när det gäller vetenskap desto svårare blev hennes situation."

Här nedan finns ett antal kvinnor, som är värda att studera närmare. Själv har jag inte haft tid och möjlighet att studera deras verk och liv. Jag har stött på deras namn och livsverk i samband med studium av "mina" kvinnliga filosofer, som påverkats av dessa kvinnor, som haft tankeutbyte med dem eller i sin tur påverkat dem. Lycka till med att söka kunskap om kvinnliga tänkare!

Litteratur:

Alic Margaret: Arvet efter Hypatia, 1989, Alfabeta

Margaretas hemsida

Kvinnliga filosofer

© Margareta Björndahl

2006-04-17

margareta.bjorndahl@comhem.se  (aktiv e-post)